Gelijkheid voor iedereen

Gelijkheid voor iedereen?

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Dit is artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. Het is het eerste, meest belangrijke en misschien ook wel het meest bekende artikel van onze grondwet. Toch lijken veel mensen het erg moeilijk te vinden om deze tekst te onthouden. Of ze willen het niet. Het grappige daaraan is, dat mensen die dat dus niet willen, wel het hardst lopen te schreeuwen over de ongelijkheid tussen arm en rijk, dat vluchtelingen voorrang lijken te krijgen op alles, de politieke voorkeur als minderwaardig wordt weggezet of dat de verkeerde politieke partij de verkiezingen heeft gewonnen. Op dat moment wil iedereen wel gelijk behandeld worden.

Maar het gaat deze mensen niet om gelijkheid. Het gaat ze er vooral om dat hun eigen mening gehoord wordt, en het belangrijkst wordt gevonden. Het lijkt wel eens alsof standpunten die anders zijn dan de eigen standpunten gewoon niet geaccepteerd worden. We gaan naar links of naar rechts. Iets ertussenin is echt niet mogelijk. Stel je voor, we zouden eens naar elkaars standpunten gaan luisteren en proberen een middenweg te vinden.

Hetzelfde met discriminatie, in welke vorm dan ook. Hoe kunnen mensen verwachten zelf niet gediscrimineerd te worden, als ze zelf continu anderen als minderwaardig behandelen? Als ze zelf worden gediscrimineerd is de wereld te klein. Discrimineren ze anderen, dan moet de ander zich niet zo aanstellen. Er wordt alleen naar gelijkheid gestreefd als het over henzelf gaat, of als ze er zelf beter van kunnen worden.

De voornaamste reden dat ik ben begonnen met het schrijven van deze tekst, is omdat ik in veel Facebook schrijfgroepen discriminerende stukken tegen blijf komen, en de reacties op die teksten zijn vaak niet veel beter. Hoe toevallig was het dan ook dat ik de steen van de foto gisteren zag liggen in Park Valkenberg, in Breda? Ik heb er nog een tijdje naar staan kijken toen ik de foto had genomen. Misschien is dat ook een goed idee voor de mensen, die nog steeds niet weten wat artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is.

Standaard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *